Atın kademeli bir evrimle ortaya çıktığının çok net dellilleri olduğunu düşünüyorum. Bu konuda atın evrim sürecini gösteren çok gerçek şemalar bile var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Günümüzde at serisi evrimciler açısından tamamen umutsuz denebilecek bir durumdadır. Çünkü atın sözde evrimsel atalarının aynı dönemde, hatta yanyana yaşadığı ortaya çıkmış, böylece ortaya doğrusal ata-soy ilişkisiyle açıklanması mümkün olmayan bir durum çıkarmıştır. Ayrıca atların diş ve kemik yapılarında bu seriyi geçersiz kılan birçok özellik belirlenmiştir. Tüm bunların ortaya koyduğu açık bir gerçek vardır. At serisine oturtulan canlılar arasında evrimsel bir ilişki bulunmamaktadır. Bu türler de, diğer tüm canlılarda olduğu gibi, fosil tabakalarından aniden ortaya çıkmaktadır. Nitekim evrimciler de tüm çabalarına rağmen bu türler arasında geçişsel özellikler gösterememişlerdir. Kesin olan gerçek, at serisinin bir hurafeden ibaret olduğudur. Şimdi Darwinistlerin bir dönem ısrarla öne sürdükleri at serisiyle ilgili tutarsızlıklara daha yakından bir incelemek için yazının devamını okuyunuz >>>


Dinazorların varlığı, hatta kuşların atası oldukları yalan mı?

Kuş tüylerine sahip dinozorlar veya diğer bir isimle hayali "dino-kuşlar", geçtiğimiz 10 yıl içinde Darwinist medyanın en gözde propaganda malzemelerinden biri oldu. Birbiri ardına manşetlere "dino-kuş" haberleri, çizilen rekonstrüksiyonlar ve evrimci "uzman"ların yaptıkları iddialı açıklamalar, geçmişte yarı kuş yarı dinozor canlıların yaşadığı konusunda pek çok insanı ikna etti.

Bu teorinin en son ve en detaylı savunuluşu ise, Scientific American dergisinin, Mart 2003 sayısında ünlü ornitologlar (kuşbilimciler) Richard O. Prum ve Alan Brush tarafından kaleme alınan "Kuş Tüyü mü Kuş mu? Hangisi Önce Geldi?" (The Feather or The Bird? Which Came First?) başlıklı bir makalede ortaya kondu. Prum ve Brush, o kadar iddialıydılar ki, kuşların kökeni hakkında evrimciler arasında süregelen tartışmayı artık noktaladıklarını düşünüyor, bulguların sözde "çarpıcı bir sonuç" ortaya koyduğunu ileri sürüyorlardı. Buna göre, "kuş tüyleri, kuşların ortaya çıkmasından önce, dinozorlarda evrimleşmişti." Prum ve Brush kuş tüylerinin uçuş değil, "insülasyon, su yalıtımı, karşı cinsi cezbetmek, kamuflaj ve savunma" gibi amaçlar için evrimleştiğini, en son olarak uçuş için kullanıldığını öne sürüyorlardı.

Ancak bu tez gerçekte bilimsel kanıtlardan yoksun bir spekülasyondan ibaretti. Prum ve Brush tarafından geliştirilen ve Scientific American dergisi tarafından sahiplenilen yeni tez, son birkaç on yıldır bir furya halinde, gözü kapalı bir fanatizmle savunulan "kuşlar dinozordur" teorisinin yeni ama içi boş bir versiyonundan başka bir şey değildi. Ve gerçekte, evrimin diğer ikonları gibi, o da çürüktü. Yazının devamını okuyunuz >>>

 

Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR
Hangi canlılar dronelara ilham kaynağı oluyor? 2017-02-22  
National Geographic Dergisindeki “Laboratuvarda Ä°nsan-Domuz hibrit canlısı geliştirildi” iddiası hakkında gerçekler 2017-02-19  
450 milyon yıllık Trilobit Fosili “Yaratıldım” diyor 2017-02-12  
Balina “Alfred” kayıp halka değildir 2017-02-12  
PLOS One Dergisi de sonunda itiraf etti: “Lucy, insanın atası değildir, bir maymundur” 2017-02-08  
Yaşayan Fosil: Ginkgo Biloba Ağacı 2017-02-06  
Darwinizm Kadınları Aşağı Gören Batıl Bir Ä°nançtır 2017-01-26  
Platypus Zehiri, Diyabetin Tedavisi Olabilir mi? 2017-01-10  
Ribozomal Kalite Kontrol 2017-01-10  
Science Dergisi ve Balıkların Hızlı ve Tekrarlayan Evrimi Masalı 2017-01-10  

DİĞER NET CEVAPLAR >>

 
 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.
www.harunyahya.org